Olgu Sunumu

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu
  • Seval Doğruk Kaçar
  • Pınar Özuğuz
  • Şahin Ulu
  • Şemsettin Karaca
  • Çiğdem Tokyol
Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160 DOI: 10.4274/tdd.1147