Orijinal Araştırma

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları
 • Esra Adışen
 • Fulya Karaca
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5
Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Adışen
 • Özge Keseroğlu
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10
Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
 • Esra Adışen
 • Özlem Tekin
 • Ayla Gülekon
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46
Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi
 • İlgen Ertam
 • Sibel Alper
 • İdil Ünal
 • Derya Aytimur
 • Zeki Karasu
 • Aycan Özden Sezgin
Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.1400

Özgün Araştırma

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Pinar Özuguz
 • Seval Dogruk Kaçar
 • Fatma Tuncez Akyürek
 • Hanife Üzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1826
Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • İjlal Erturan
 • İnci Meltem Atay
 • Taylan Oksay
 • Vedat Ali Yürekli
 • Arif Demirdaş
 • Ali Murat Ceyhan
 • Oya Oylum Argun
 • Ahmet Güzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1895

Editöre Mektup

Türk Dermatoloji Dernegi: Dünden Bugüne
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2007; 1: 31-32
İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu
 • Fatma Tunçez Akyürek
 • Gülcan Saylam Kurtipek
 • Arzu Ataseven
 • Hatice Toy
 • Meltem Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38 DOI: 10.4274/tdd.2313
İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu
 • Zeynep Türkşen
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Fadime Kılınç
 • Servet Güreşçi
Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113 DOI: 10.5152/tdd.2010.20

Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu
 • Ali Murat Ceyhan
 • İclal Erturan
 • Gonca Meriç
 • Giray Aynalı
 • Yunus Ugan
 • Mehmet Şahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34 DOI: 10.5152/tdd.1039
Fasiyal Orf
 • Enver Turan
 • Nurdan Yurt
 • Aslı Turgut Erdemir
 • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60 DOI: 10.5152/tdd.2012.14
Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu
 • Berna Aksoy
 • Hüseyin Üstün
 • Asuman Çelik
 • Hasan Mete Aksoy
 • Nilgün Atakan
Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92
Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Didem Didar Balcı
 • Nihal Kundakçı
 • Mehmet Salih Gürel
 • Mehmet Yaldız
 • Asena Çiğdem Dogramacı
 • Bengü Nisa Akay
Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103
Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu
 • Arzu Karataş
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Nermin Boyraz
 • H.Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157 DOI: 10.4274/tdd.1563
Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Arzu Karataş
 • Nermin Boyraz
 • H.Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251 DOI: 10.4274/tdd.1057

Ana Konu

Selülite Güncel Bir Yaklaşım
 • Gürol Açıkgöz
 • Serbay Gürel
Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78