Derleme

Vitamin E ve Deri
  • Mutlu Çayırlı
  • Gürol Açıkgöz
Turk J Dermatol 2013; 7: 87-90 DOI: 10.4274/tdd.1332
Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • Murat Durdu
  • Cansu Bozca
  • Nazim Emrah Koçer
Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138 DOI: 10.4274/tdd.3370