Olgu Sunumu

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu
 • Berna Aksoy
 • Mahi Balcı
 • Aslı Hapa
 • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2011; 5: 21-23 DOI: 10.5152/tdd.2011.04
Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Burçe Can
 • Berkant Oman
 • İlkin Zindancı
 • Tülay Zenginkinet
 • Mukaddes Kavala
Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91 DOI: 10.4274/tdd.2008

Orijinal Araştırma

Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Gülşen Akoğlu
 • Ali Serhan Gazyağcı
 • İbrahim Kutluer
Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200 DOI: 10.4274/tdd.1653