Olgu Sunumu

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu
  • Devrim Sakallı Çakçak
  • Burak Çakçak
  • Ayse Akman
  • Sevtap Velipaşaoğlu Güney
  • C. İbrahim Başsorgun
  • M. Akif Çiftçioğlu
Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86