Editöre Mektup

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu
  • Zeynep Türkşen
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Fadime Kılınç
  • Servet Güreşçi
Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113 DOI: 10.5152/tdd.2010.20

Olgu Sunumu

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma
  • Müzeyyen Gönül
  • Filiz Canpolat
  • Gökçe Işıl Kurmuş
  • Aysun Gökçe
  • Rüstem Şaşmaz
Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147 DOI: 10.4274/tdd.2108