Olgu Sunumu

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs
  • Berna Aksoy
  • Hasan Mete Aksoy
  • Murat Borlu
  • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51 DOI: 10.5152/tdd.2010.04