Olgu Sunumu

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu
 • Mahmut Sami Metin
 • Şevki Özdemir
 • Necmettin Akdeniz
 • Okan Kızılyel
 • Betül Gündoğdu
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33 DOI: 10.4274/tdd.1870
Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şahin Ulu
 • Şemsettin Karaca
 • Çiğdem Tokyol
Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160 DOI: 10.4274/tdd.1147