Olgu Sunumu

Melanoma ile İlişkili bir Lökoderma Olgusu
  • Özer Arıcan
  • İrem Ertürk
Turk J Dermatol 2010; 4: 52-54 DOI: 10.5152/tdd.2010.05