Derleme

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları
  • Mutlu Çayırlı
  • Gürol Açıkgöz
  • Ercan Arca
Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154 DOI: 10.4274/tdd.1584