Olgu Sunumu

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu
  • Hatice Erdem
  • Şenay Yıldız Hacıoğlu
  • Hayriye Sarıcaoğlu
  • Kamil Dilek
  • Şaduman Balaban Adım
Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47 DOI: 10.5152/tdd.2010.03