Editöre Mektup

Allopürinolün İndüklediği Dress Sendromu Olgusu
  • İjlal Erturan
  • Pınar Yüksel Başak
Turk J Dermatol 2013; 7: 100-102 DOI: 10.4274/tdd.1294