Olgu Sunumu

Cetuximab ile İndüklenen Akneiform Erupsiyon, Telenjiektazi, Hipertrikozis, Paronişi ve Dijital Fissürler: Olgu Sunumu
  • Mehmet Ünal
  • Gülbahar Ürün Ünal
  • Şevket Arslan
  • Hüseyin Tol
  • Şükrü Balevi
Turk J Dermatol 2019; 13: 42-45 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2315