Özgün Araştırma

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Deniz Arık
  • Ersoy Acer
  • Evrim Yılmaz
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 85-89 DOI: 10.4274/tdd.3409