Özgün Araştırma

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Deniz Arık
  • Ersoy Acer
  • Evrim Yılmaz
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 85-89 DOI: 10.4274/tdd.3409

Olgu Sunumu

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu
  • Pelin Üstüner
  • Simin Ada
  • A. Tülin Güleç
  • Ünser Arıkan
Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124