Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
  • Özlem Karadağ Köse
  • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2018; 12: 143-148 DOI: 10.4274/tdd.3624