Derleme

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
  • Beril Gülüş Demirel
  • Murat Borlu
Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39 DOI: 10.5152/tdd.2010.01