Olgu Sunumu

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu
 • Atıl Avcı
 • Deniz Avcı
 • Abdullah Turasan
 • Salih Levent Çınar
Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93 DOI: 10.4274/tdd.1325

Sürekli Eğitim

Erişkin Dermatoloji Hastalarının Aşılanması
 • Sevtap Velipaşaoğlu
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2017; 11: 149-157 DOI: 10.4274/tdd.3542

Özgün Araştırma

Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
 • Pınar İncel Uysal
 • Yıldız Hayran
 • Neslihan Akdoğan
 • Ayşe Öktem
 • Ahmet Atılan
 • Güneş Gür Aksoy
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2018; 12: 159-166 DOI: 10.4274/tdd.3668