Olgu Sunumu

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster
  • İbrahim Kökçam
  • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21
Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu
  • İjlal Erturan
  • Ali Murat Ceyhan
  • Gonca Meriç
  • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177 DOI: 10.5152/tdd.2012.37