Olgu Sunumu

Hemorajik Ülserasyon ve Sweet Benzeri Lezyonlarla Seyreden Lösemi Kutis: Olgu Sunumu
  • Ezgi Özkur
  • Ayşe Esra Koku Aksu
  • Tuğba Falay
  • Mehmet Salih Gürel
  • Cem Leblebici
Turk J Dermatol 2018; 12: 154-156 DOI: 10.4274/tdd.2391