Olgu Sunumu

Toksik Epidermal Nekrolizli Olgunun Yoğun Bakım Yönetimi
  • Tamer Kuzucuoğlu
  • Hülya Yiğit Özay
Turk J Dermatol 2018; 12: 187-190 DOI: 10.4274/tdd.2338