Olgu Sunumu

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu
  • Aycan Özden Sezgin
  • Hanife Ezgi Erçal
  • Işıl Kılınç Karaarslan
  • İlgen Ertam
  • Tuğrul Dereli
  • Gülsen Kandillioğlu
  • Fatma Sibel Alper
Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43 DOI: 10.5152/tdd.2010.02