Orijinal Araştırma

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi
  • Asena Çiğdem Doğramacı
  • Deniz Yurtman Havlucu
  • Nazan Savaş
Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102