Olgu Sunumu

Hipopigmente Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
  • Gökçe Işıl Kurmuş
  • Havva Özge Keseroğlu
  • Müzeyyen Gönül
  • Nesrin Gürçay
  • Murat Alper
Turk J Dermatol 2018; 12: 110-112 DOI: 10.4274/tdd.2389