Olgu Sunumu

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu
  • Ahu Yorulmaz
  • Fadime Yanar Kılınç
  • Selma Emre
  • Huban Sibel Orhun Yavuz
Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2010.10