En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Kabuk
 • Ebru Erek Kazan
 • Cem Aydoğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 179-183 DOI: 10.4274/tdd.3400
Malign Melanom Oluşum ve İlerleme Sürecinde Gözlenen Bazı Moleküler Değişimler
 • İrem Doğan Turaçlı
Turk J Dermatol 2017; 11: 184-188 DOI: 10.4274/tdd.3000
VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
 • Müzeyyen Gönül
 • Seçil Soylu
 • Ülker Gül
 • Hülya Gündüz
 • Seher Bilgili
Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89
Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Salih Levent Çınar
 • Emin Silay
Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209 DOI: 10.4274/tdd.2333
Akademik Personelin Güneşten Korunma ve Güneş Koruyucu Kullanımıyla İlgili Bilgi, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Emine Tuğba Alataş
 • Asude Kara Polat
 • Gürsoy Doğan
 • Metin Pıçakçıefe
Turk J Dermatol 2018; 12: 9-17 DOI: 10.4274/tdd.3444
PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Ragıp Ertaş
 • Yılmaz Ulaş
 • Muhammed Reşat Akkuş
 • Emin Özlü
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.3418
Dermatolojide Bitkisel Tedavi-Fitoterapi
 • Çiçek Durusoy
 • Betül Gözel Ulusal
Turk J Dermatol 2007; 1: 47-50
Psikojenik Pruritus
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Adem Köşlü
Turk J Dermatol 2008; 2: 116-120
Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi
 • Pelin Koçyiğit
 • Mehmet Ali Güner
Turk J Dermatol 2015; 9: 115-122 DOI: 10.4274/tdd.090301
Kongre Takvimi
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
Dermoskopi Atlası
 • Tamer İrfan Kaya
Turk J Dermatol 2018; 12: 76-76
Dermatolojide Antioksidan Sistem
 • Şemsettin Karaca
 • Hüsna Güder
Turk J Dermatol 2009; 3: 32-39
Eritemli Dermatozlar
 • Sibel Ersoy Evans
 • Ayşen Karaduman
Turk J Dermatol 2009; 3: 55-62
Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
 • Sibel Tekin
 • Meltem Türkmen
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandillioğlu
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96
Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri
 • Taliha Çelik
 • Ayşe Akman
 • Taha Karaman
 • Erdal Başaran
 • Ertan Yılmaz
Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8
İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi
 • Dilek Bayramgürler
 • Aysun Şikar Aktürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196
Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları
 • Nursel Dilek
 • Ümit Ukşal
Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222 DOI: 10.4274/tdd.2157
Kronik Ürtiker Patogenezi
 • Hilayda Karakök Güngör
 • Aynur Akyol
Turk J Dermatol 2014; 8: 223-226 DOI: 10.4274/tdd.2588
İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri
 • Hilayda Karakök Güngör
 • Bengü Nisa Akay
Turk J Dermatol 2016; 10: 137-144 DOI: 10.4274/tdd.3103
Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım: Bölüm 1. Tarihçe, Lambalar, Ultraviyole Radyasyon Düzeyleri Ölçümü ve Fototerapi Yöntemleri
 • Dilek Seçkin Gençosmanoglu
Turk J Dermatol 2017; 11: 1-11 DOI: 10.4274/tdd.3233
Pemetrexede Bağlı Toksik Epidermal Nekroliz Benzeri Antifolat Sitotoksik Deri Reaksiyonu
 • Berna Aksoy
 • Emel Üçgül Çavuşoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 68-70 DOI: 10.4274/tdd.3066
Deri Metastazı ile Prezente Olan Nazofarenks Karsinomu
 • İlkin Zindancı
 • Mukaddes Kavala
 • Burçe Can
 • Zafer Türkoğlu
 • Emek Kocatürk
 • Melek Koç
 • Nesimi Büyükbabani
 • Filiz Topaloğlu Demir
Turk J Dermatol 2018; 12: 38-40 DOI: 10.4274/tdd.2005
Akral Bölgelerde Belirgin Yerleşim Gösteren Jeneralize Liken Nitiduslu Bir Çocuk Olgu
 • Gülşen Akoğlu
 • Nazmiye Dinçer
 • Selma Emre
 • Akın Aktaş
Turk J Dermatol 2018; 12: 59-60 DOI: 10.4274/tdd.2838
Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150 DOI: 10.4274/tdd.1971
Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
 • Engin Şenel
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Dölek
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153 DOI: 10.4274/tdd.1904
Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları
 • Ercan Çalışkan
 • İbrahim Özmen
 • Gürol Açıkgöz
 • Mustafa Tunca
Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160 DOI: 10.4274/tdd.2018
Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Nazan Emiroğlu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172 DOI: 10.4274/tdd.1681
Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu
 • Fatma Arzu Kılıç
 • Işıl Deniz Oğuz
 • Refika Ferda Artüz
 • Nimet Özcan
 • Esra Özhamam
 • Gamze Erkılınç
Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175 DOI: 10.4274/tdd.1945
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140
Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu
 • Bahar Sevimli Dikicier
 • Nurcan Metin
 • Berna Kılıç
 • Mustafa Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1574
Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler
 • Gülsen Akoglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1648
Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü
 • Ahu Yorulmaz
 • Fatma Arzu Kiliç
Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1927
Çiçek Asisi Skari Üzerinde Gelisen Bir Sarkoidoz Olgusu
 • Nezih Karaca
 • Ilgen Ertam
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Ali Can Kazandi
 • Tugrul Dereli
Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28
Ayni Fakültenin Farkli Bölümlerinde Okuyan Kiz Ögrencilerde Kozmetik Ürün Kullanimi
 • Yesim Kaymak
 • Bülent Çelik
 • Isil Simsek
Turk J Dermatol 2007; 1: 38-42
Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu
 • Ülker Gül
 • Müzeyyen Gönül
 • Hülya Gündüz
 • Murat Demiriz
Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53
Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?
 • Müzeyyen Gönül
 • Seray Külcü Çakmak
 • Emine Ünal
 • Zeynep Bıyıklı
Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195 DOI: 10.4274/tdd.1646
Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Gülşen Akoğlu
 • Ali Serhan Gazyağcı
 • İbrahim Kutluer
Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200 DOI: 10.4274/tdd.1653
Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hatice Uce Özkol
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Faruk Altun
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205 DOI: 10.4274/tdd.1627
Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Hatice Ataş
 • Songül Çiftçi
 • Rüstem Şaşmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254 DOI: 10.4274/tdd.1497
Mikozis Fungoides
 • Nahide Onsun
Turk J Dermatol 2008; 2: 14-20
Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları
 • Emel Öztürk Durmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 121-129
Vitamin D ve Deri
 • İbrahim Özmen
 • Osman Köse
Turk J Dermatol 2008; 2: 77-83
Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Ayşegül Turan
 • Hakan Turan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96 DOI: 10.4274/tdd.1301
Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu
 • Ali Murat Ceyhan
 • İclal Erturan
 • Gonca Meriç
 • Giray Aynalı
 • Yunus Ugan
 • Mehmet Şahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34 DOI: 10.5152/tdd.1039
Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Dilek Bayramgürler
 • Ufuk Güleç
 • Aysun Sikar Aktürk
Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161 DOI: 10.5152/tdd.2012.34
Hedgehog
 • Oktay Avcı
Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167 DOI: 10.5152/tdd.2012.35
Sarkoidoz
 • Nilgün Solak Tekin
Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86 DOI: 10.5152/tdd.2012.18
Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş
 • Aslı Feride Kaptanoğlu
 • Cem Comunoğlu
 • Kaya Süer
Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110 DOI: 10.5152/tdd.2012.23
Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi
 • Asena Çiğdem Doğramacı
 • Deniz Yurtman Havlucu
 • Nazan Savaş
Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102