EDİTÖRDEN

Turk J Dermatol 2017; 11: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Editörden

Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

2017 yılının üçüncü sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin bu sayısındaki Sürekli Eğitim bölümümüz “Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar” başlıklı derlemeye ayrılmıştır. Dermatolojide olgu dökümantasyonunda önemli bir yeri olan kaliteli ve etkin tıbbi fotoğraf çekimi için gerekli temel fotoğrafçılık, tıbbi ve etik hassasiyetler üzerinde durulan bu makale Kocaeli ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümlerinden Sertaç Ata Güler ve Tamer Akça tarafından hazırlanmıştır. Bir diğer derlememiz ise Murat Durdu, Cansu Bozca ve Nazım Emrah Koçer tarafından hazırlanan ve son yıllarda ne yazık ki özellikle hekim olmayan uygulayıcılar tarafından yasa dışı olarak uygulanan kozmetik amaçlı dolgu işlemleri sonrasında gelişen reaksiyonlar üzerinedir. “Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi” başlıklı bu ayrıntılı derlemede olgular üzerinden söz konusu reaksiyonların tanı ve tedavisi gözden geçirilmiştir.

Bu sayıda; Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi, Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi, Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi başlıklı dört değerli araştırma makalesine yer veriyoruz.

Bu sayımızın Tanı ve Tedavi rehberi kutanöz lupus eritmatozusun tedavisine ilişkin Avrupa rehberine ayrılmıştır. Hastalığın tedavisinde güncel önerilerin yer aldığı ve alanında deneyimli otörler tarafından hazırlanan bir uzlaşı metni olan bu rehber Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan değerli hocalarımız Ayşe Tülin Güleç ve Arzu Karataş Toğral tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Kutanöz Lupus Eritematozus Tedavi Rehberi’nin klinik uygulamalarınızda çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Olgu Sunumu, Dermatolojik İnciler makaleleri ve yeni yayınların tanıtıldığı bölümleriyle dergimizin bu sayısının da siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umuduyla bir sonraki sayıda görüşmek üzere sağlık ve esenlikler dileriz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü