ERRATUM

Turk J Dermatol 2017; 11: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

Erratum

Mart 2017 sayısında yayınlanan "Sürekli Eğitim" bölümünde yer alan "Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım" başlıklı makalede yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir;

DOI: 10.4274/tdd.3233

Yayınlanmış Olan

Tüm vücut banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 2,6 mg/mL’dir,

El-ayak banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 3 mg/ mL’dir.

Bildirilen Düzeltilmiş Hali

Tüm vücut banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 2,6 mg/L’dir,

El-ayak banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 3 mg/L’dir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü