YENİ YAYINLAR

Turk J Dermatol 2017; 11: 148-148
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema(Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

EDİTÖR YORUMU

Ülkemizden dermatologların editörlüğünü yaptığı ve bölümlerini yazdığı ürtiker ve anjioödem konusunda en son yayınlanan kitaptır. Yabancı yazarlar da 3 bölüm yazarak kitaba katkıda bulunmuşlardır. Kitabın dili İngilizce’dir. Kitap, ürtiker sınıflandırması, ürtiker etyopatogenezisi, ürtiker klinikleri, ürtikeryal sendromlar, anjioödemler, ürtikerin teşhisi, patogenezi, patofizyolojisi ve tedavisini içeren bölümlerin bulunduğu 15 bölümden oluşmaktadır. Ürtiker konusunda detaylı ve güncel bilgiler içermektedir. Dijital formunun bölümleri kitabın internet sitesinden ücretsiz indirilebilmektedir: https://www.intechopen.com/books/a-comprehensive-review-of-urticaria-and-angioedema

Anasayfa Arşiv Arama Menü