YENİ YAYINLAR

Turk J Dermatol 2017; 11: 146-146
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

Tzanck Yaymada Basamaklı Tanı Yaklaşımı (Hazırlayan: Soner Uzun)

EDİTÖR YORUMU

Deri sitolojisinde yalnızca ülkemizin değil dünyanın da en yetkin otörlerinden olan Prof. Dr. Murat Durdu’nun beklenen kitabı “Tzanck Yaymada Basamaklı Tanı Yaklaşımı” yayınlandı. Deri hastalıklarının tanısında bir ön tanı testi olarak ilk kez Prof. Dr. Arnault Tzanck tarafından 1947 yılında kullanılmaya başlanılan Tzanck yayması, o tarihten bu yana geliştirilmiş etkili ancak zaman alıcı ve yüksek maliyetli sofistike tanı araçlarının yanında hala değerini koruyan son derece basit, hızlı ve bir o kadar da ucuz bir tanı aracıdır. Atlas formatında hazırlanmış olan bu kitap sayısız görselleriyle klinik uygulayıcılar için çok değerli bir rehber ve kaynak olacaktır. Ayrıca içerdiği kullanımı kolay algoritmalar da klinisyene hızlı ve doğru ayrıcı tanı yapabilme imkanı sağlayacaktır. Kitap 595 sitolojik, 113 klinik, 27 histopatolojik, 4 dermoskopik fotoğraf ve 9 adet tanısal algoritma içermektedir. Klinisyen dermatoloğun baş ucu kitaplarından birisi olmaya aday kitap yakında internetten satışa sunulacaktır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü