ETKİNLİKLER VE İZLENİMLER

Turk J Dermatol 2017; 11: 94-95
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

2. Dermatoloji Beceri Okulu’nun Ardından…

Türk Dermatoloji Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından ikincisi düzenlenen Dermatoloji Beceri Okulu 25-26 Mart 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

İki gün sürecek olan eğitim yaklaşık 10 gün öncesinden katılımcılara gönderilen eğitim materyallerini (slayt sunumu, video, ders notları gibi) inceleme ile zaten başlamış, konuların çekiciliği, güncelliği günler öncesinden heyecanlanmamıza sebep olmuştu.

İlk gün Prof. Dr. Tülin Ergun’un enerjik ve motive edici açılış konuşmasının ardından “eksizyonel biyopsi ve oluşan defektin primer onarımı” konulu ilk sunumu yapan Prof. Dr. Mete Baba, az sonra taze donmuş kadavralar üzerinde yapacağımız uygulamaya bizi hazırlarken, deri tümörlerinin cerrahi tedavisinde dermatologların sanatlarını konuşturmaları gerektiğini vurgulayarak bu cerrahi işlemleri uygulama konusunda hepimizi yüreklendirdi. Anatomi salonuna geçerek kadavralar üzerinde defektler oluşturduktan sonra sütur atma tekniklerini öğrendik ve tek tek uyguladık.

Uygulama saatlerinin uzun, grupların altışar kişilik olması, katılan herkesin teker teker uygulama ve pekiştirme imkanı bulması için harikulade bir fırsattı. Önceden öğrendiklerimizle yeni edindiğimiz teknikleri birleştirme ve pekiştirme şansı yakalamıştık. Ayrıca eğiticilerin bilgi aktarımı konusundaki istek ve enerjisiyle bizim aktif katılımımız grup derslerinin oldukça verimli ve keyifli geçmesini sağlıyordu.

İkinci oturumun ana başlığı “dermatopatoloji’ idi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Özay Gököz temel histopatolojik terimleri anlatırken patolojik tanıları koymada dermatologların klinik bulgu ve ön tanılarının ne kadar önemli olduğunu ısrarla vurgulamıştı.

Yoğun ve dopdolu geçen bir sabahın ardından öğleden sonraki ilk oturum “günlük pratikte dermoskopi” idi. Prof. Dr. Işıl Karaaslan tüm asistanları dahil ettiği klinik ve dermoskopik görüntülerden zengin interaktif bir sunum yaptı. Olgular üzerinden hepimizin tek tek yorum yapması dermoskopik görüntülere yaklaşımı pratiğe dökmek açısından oldukça verimliydi.

Ardından son dönemlerde en güncel uygulamalardan biri olan “kozmetik amaçlı botulinum toksin uygulama” oturumu başladı. Doç. Dr. Müge Güler’in botulinum toksin uygularken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan kısa ve eğitici sunumunu takiben hastalar üzerinde uygulamaya geçildi. Yine küçük gruplara ayrılmanın avantajı ile hepimiz tek tek botulinum toksin uygulaması yaptık. Hatta kimilerimiz o kadar avantajlıydı ki, saygıdeğer hocalarına bile uygulama fırsatı yakalamıştı.

Gün sonuna yaklaşırken, son dönemlerin yine en güncel konularından olan “dermatolojik tanıda sitoloji” oturumuna gelmiştik. Prof. Dr. Murat Durdu ve Prof. Dr. Soner Uzun’un ortak olarak hazırladıkları oturumda yine kadavralar üzerinde Tzanck yaymanın nasıl hazırlanacağı, büllöz hastalıklar ve leishmaniadaki rutin kullanımı dışında başka hastalıkların tanısında da biyopsi almadan tanı koymada ne kadar kolaylık sağlayacağı üzerinde duruldu. Mikroskopik incelemede nelere dikkat edileceği ile ilgili temel hususlar ele alındı ve oturumlar sonlandı.

İsteyen katılımcılar için gün burada biterken, gönüllüler için taze donmuş kadavralar üzerinde, cerrahi defektlerin flep ve greft ile onarımı gösterildi. Prof. Dr. Gonca Elçin, Prof. Dr. Mete Baba ve Prof. Dr. Tülin Ergun gözetiminde yine taze donmuş kadavralar üzerinde tek tek uygulama yaparak flep çevirme tekniklerini öğrendik.

İkinci gün beceri okulunun günler öncesinden büyük bir heyecanla beklediğim “tırnak cerrahisi” konulu oturumu vardı. Doç. Dr. Fatih Gökay’ın bu alandaki tecrübelerini paylaştığı sunumunun ardından eğiticilerin gözetiminde taze donmuş kadavra tırnakları üzerinde birebir çalışarak tırnak batması tedavisinde kimyasal matrisektomi uyguladık.

Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kozmetoloji ve Lazer Ünitesi’ne giderek Yrd. Doç. Dr. Ercan Çalışkan ve Prof. Dr. Osman Köse gözetiminde, hastalar üzerinde Fraksiyonel Erbium: YAG ve Nd: YAG lazer uygulamaları yaptık. Son oturum ise gönüllü katılımcılar için Mohs mikroskopik cerrahisi idi. Mohs cerrahisi ünitesine giderek Prof. Dr. Gonca Elçin ile Mohs mikroskopik cerrahisinde dondurma işlemini, frozen kesitlerin nasıl alındığını, nasıl düzleştirilip boyanıp mikroskopta incelenebilecek hale getirildiğini izledik.

Pozitif bir atmosferde geçen, yoğun bir bilgi akışına şahit olduğumuz bu iki günün sonunda sertifikalarımızı teker teker saygıdeğer hocalarımızın ellerinden aldık. Tülin hocamızın deyimiyle bu aslında sadece bir eğitim değil, alanında tecrübeli olan hocalarımızın bize “el vermesiydi” (Resim 1, 2).

Baştan sona kadar saygıdeğer hocalarımızla birebir yaptığımız ve dopdolu geçen bu eğitim sonrası çekmiş olduğum fotoğrafları incelerken aklıma ressam Rembrandt’ın 1632 yılında çizmiş olduğu Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi adlı yağlı boya tablosu geldi (Resim 3, 4).

Resimde XVII. yüzyıl Hollandasının ünlü cerrahlarından Dr. Nicolaes Tulp tarafından düzenlenen bir anatomi dersi ve bir grup cerrah tasvir edilmiştir. Bizim fotoğrafımızda ise asistanların meraklı bakışları altında Gonca hocamız cerrahi defektlerin flep ile onarımını göstermekteydi. Hangi bakışların daha meraklı olduğuna siz karar verin.

Yazımı sonlandırırken bizlerden desteklerini esirgemeyen Türk Dermatoloji Derneği’ne, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na ve emeği geçen, büyük bir özveri ile değerli zamanlarını bizler için harcayan ve deyim yerindeyse bize “el veren” tüm saygıdeğer hocalarımıza, Beceri Okulu’na katılan arkadaşlarımız adına çok teşekkür ederim.

Anasayfa Arşiv Arama Menü