DERMATOLOJİK İNCİLER

Turk J Dermatol 2017; 11: 89-90
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent University Faculty of Medicine Adana Dr. Turgut Noyan Practice and Research Center, Department of Skin and Venereal Diseases, Adana, Turkey

Hematoksilen-Eozin Kesitlerde Fungal Floresan

Kırk altı yaşında erkek hasta inguinal bölgede kaşıntı nedeniyle başvurdu. İki yıldır olduğu öğrenilen bu yakınmaların kortikosteroidli kremler ile düzelmediği öğrenildi. Dermatolojik muayenede inguinal bölgede eritemli zeminde püstülleri ve ve eritemli nodülleri tespit edildi (Resim 1a). Potasyum hidroksit inceleme negatif idi. Tzanck yayma inceleme yapıldı ve bol nötrofil tespit edildi. Sitolojik incelemede bakteri, mantar ve parazit elemanları tespit edilmedi. Histopatolojik incelemede kıl follikülleri çevresinde PAS boyası ile pozitif boyanan hifa ve sporlar tespit edildi (Resim 1b, 1c). Perifolliküler alanda granülom yapısı ve multinükleer dev hücreler gözlendi. Hematoksilen-eozin boyalı preparatlar immünofloresan mikroskop ile değerlendirildiğinde hifa ve sporların otofloresan verdiği gözlendi (Resim 1d). Mevcut histopatolojik bulgular ile hastada Majocchi granülomu düşünüldü. Altı hafta süreyle uygulanan topikal ve sistemik terbinafin (250 mg/gün) tedavisi ile lezyonlar tamamen düzeldi.

İpuçları;

Klinik: Bakteriler yanında çok sayıda mantar, parazit ve virüs follikülite neden olabilir. Enfeksiyöz follikülitlerin ayrımında ilk yapılması gereken sitolojik incelemelerdir. Sitoloji negatif ise histopatoloji ve moleküler yöntemler kullanılabilir.

Sitolojik: Follikülit hastalarında tüm etkenlerin sitolojik olarak tespiti için potasyum hidroksit inceleme yanında Giemsa, Gram ve asit-fast boyama yapılmalıdır (1).

Histopatolojik: Fungal enfeksiyonların kesin tanısı için etkenlerin görülmesi gerekir. Majocchi granülomu ve invaziv dermatofitik enfeksiyonlarda etkenlerin rutin boyalar ile tespiti güç olabilir. Bu tür olgularda PAS ve GMS gibi bazı özel boyalar kullanılabileceği gibi immünofloresan mikroskop ile otofloresan veren dermatofitler saptanabilir (2).

Kaynaklar

1.    Durdu M, Ilkit M. First step in the differential diagnosis of folliculitis: cytology. Crit Rev Microbiol 2013;39:9-25.
2.    Elston DM. Fluorescence of fungi in superficial and deep fungal infections. BMC Microbiol 2001;1:21.

Anasayfa Arşiv Arama Menü