OLGU SUNUMU

Turk J Dermatol 2017; 14: 70-73
Makale Geliş Tarihi: 06.01.2017
Makale Kabul Tarihi: 12.03.2017
*

Topiwala National Medical College & Bai Yamunabai Laxman Nair Hospital, Mumbai, India

Rektovestibüler fistülle ilişkili Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu

Yenidoğan bir kız çocuğunun introitusunda iki açıklık olduğu halde anal bölgesinde hiç açıklık olmaması tanı zorluğu yarattı. Rektovestibüler fistülle ilişkili Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) sendromu seyrek olmasına rağmen bu sunumun farklı tanısı olarak görülmelidir. MRKH sendromu ve rektovestibüler fistülü olan bir yaşında bir kız çocuk olgusu sunuyoruz.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü