ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 26: 53-61
Makale Geliş Tarihi: 23.03.2016
Makale Kabul Tarihi: 16.02.2017
*

Dokuz Eylül University Health Sciences Institute, Department of Medical Physics, İzmir, Turkey

**

Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, İzmir, Turkey

***

Dokuz Eylül University Faculty of Sciences, Department of Physics, İzmir, Turkey

Manyetik Alanda Beta Yayan Kaynakların Işınımının Deneysel ve Simülasyon Analizi

Amaç: Beta yayan radyoizotoplarla yapılan kanser tedavilerinde manyetik alan kullanılarak normal dokularda oluşan zararın azaltılmasının mümkün olabileceği varsayımı ile beta parçacıklarının manyetik alandaki davranışları teorik ve deneysel olarak araştırıldı.
Yöntem: Teorik çalışmada, Geant4 programında içi su dolu küresel bir ortam oluşturuldu ve merkezine beta parçacığı kaynağı yerleştirildi. Homojen bir manyetik alan uygulanarak parçacıkların ortamla etkileştikleri noktaların hacmi, parçacıklarının menzilleri belirlenerek hesaplandı. Deneysel çalışmada, beta parçacıklarının menzili itriyum-90 kaynağı ve Gafkromik film kullanılarak incelendi. Düzenek normal oda koşullarında ve manyetik rezonans görüntüleme cihazında bekletildi. Işınlanan filmler izodoz eğrileri oluşturularak analiz edildi.
Bulgular: Manyetik alan artmasıyla beraber merkezde etkileşim sayısında artma olduğu, merkezin dışında ise etkileşim sayısının manyetik alanla ters orantılı olarak azaldığı görüldü. Manyetik alana dik yöndeki değişim manyetik alana paralel yöndekine göre daha fazla idi. Manyetik alanın artmasıyla beta parçacıklarının etkileştiği hacim küçülmekte idi.
Sonuç: Manyetik alan arttıkça, manyetik alana dik yönlerde merkezin dışındaki alanlarda etkileşim sayısındaki azalım daha belirgin olmaktadır. Manyetik alan etkisinin düşük enerjililere oranla yüksek enerjili beta parçacıklarında daha belirgin olduğu görülmüştür.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü