DİĞER

Turk J Dermatol 2016; 10: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

2016 Konu Dizini

Aile/Family    9
Akantolitik hastalıklar/Acantholytic disorders    93
Akne tedavisi/Acne treatment    122
Akne vulgaris/Acne vulgaris    100
Akrodermatitis kronika atrofikans/Acrodermatitis
chronica atrophicans    116
Aktinik keratoz/Actinic keratosis    27
Alerjen/Allergen    49
Almanya/Germany    126
Alopesi areata/Alopecia areata    9,19
Alopesi/Alopecia    19
Alt ekstremite/Lower-extremity    59
Androgenetik alopesi/Androgenetic alopecia    19
Antibiyotik/Antibiotic    59
Atopi/Atopy    49
Atopik dermatit/Atopic dermatitis    49
Atrofik stria/Atrophic striae    78
Bazal hücreli karsinom/Basal cell carcinoma    27
Bilgi/Information    105
Biyoçip/Biochip    1
Biyolojik ajanlar/Biological agents    14
Borrelia burgdorferi/Borrelia burgdorferi    116
Bowen hastalığı/Bowen’s disease    27
Depresyon/Depression    110
Deri hastalıkları/Skin diseases    33,157
Dermatit/Dermatitis    145
Dermatoloji/Dermatology    126
Dermatom/Dermatome    65
Dermoskopi/Dermoscopy    14,27
Doksisiklin/Doxycycline    122
Duygu durum bozukluğu/Psychiatric wellbeing    110
Ekip çalışması/Teamwork    70
Ekzantem/Exanthema    157
Elektromiyografi/Electromyography    54
Endoskopi/Endoscopy    122
Enzyme Linked Immunosorbent Assay/Enzyme Linked
Immunosorbent Assay    1
Eozinofilik püstüler folikülit/Eosinophilic pustular folliculitis    145
Eozinofilik/Eosinophilic    145
Eozinofiller/Eosinophils    145
Epidermolysis bullosa/Epidermolysis bullosa    70
Eritema migrans/Erythema migrans    116
Estetik/Aesthetically    78
Etkinlik/Efficacy    152
Geçiş/Transition    70
Genital verru/Genital warts    105
Granülomatöz dermatitler/Granulomatous dermatitis    93
Güvenlik/Safety    152
Hedefe yönelik tedavi/Targeted treatment    137
Herpes zoster/Herpes zoster    33,65
Hipersensitivite/Hypersensitivity    49
Human papilloma virüs aşısı/Human papilloma virus
vaccination    105
Huzursuz bacak sendromu/Restless legs syndrome    110
IgE/IgE    49
Ixodes/Ixodes    116
İmmünofloresan bulgular/Immunofluorescence findings    1
İmmünoterapi/Immunotherapy    137
İnfant/Infant    65
Kadın/Woman    105
Kalsinörin inhibitörü/Calcineurin inhibitor    152
Kamu hastanesi/Public hospital    100
Keneler/Ticks    116
Komplikasyon/Complication    78
Komplikasyonlar/Complications    70
Kötü prognoz/Bad prognosis    9
Liken planus/Lichen planus    33
Ludwig-Maximilian Üniversitesi/Ludwig-Maximilian
University    126
Lyme hastalığı/Lyme disease    116
Makülopapüler/Maculopapular    157
Matriks metalloproteinaz 2/Matrix metalloproteinase 2    54
Matriks metalloproteinaz 9/Matrix metalloproteinase 9    54
Melanom/Melanoma    27,137
Melanositik nevus/Melanocytic nevus    14
Meme büyütme/Augmentation mammoplasty    78
Metastatik/Metastatic    137
Multidisipliner ekip yaklaşımı/Multidisciplinary team
approach    70
Münih/Munich    126
Nöron spesifik enolaz/Neuron specific enolase    54
Nüks/Recurrence    59
Oral liken planus/Oral lichen planus    152
Otoantikor/Autoantibody    9
Otoimmün büllöz hastalıklar/Autoimmune blistering diseases    1
Otoimmün hastalık/Autoimmune disease    9
Otoimmünoloji/Autoimmunology    126
Ölçek/Scale    100
Özel hastane/Private hospital    100
Özofajit/Esophagitis    122
Pediatrik/Pediatric    157
Pemfigus/Pemphigus    145
Pimekrolimus/Pimecrolimus    152
Psoriasis/Psoriasis    54,110
Risk faktörleri/Risk factors    59
S-100 kalsiyum-bağlayıcı protein beta alt birimi/S-100
calciumbinding protein beta subunit    54
Saç hastalıkları/Hair diseases    19
Sağlıklı çocuk/Healthy child    65
Selülit/Cellulitis    59,145
Servikal kanser/Cervical cancer    105
Silikon implant/Silicone implant    78
Sitoloji/Cytology    93,145
Skindeks-29/Skindex-29    100
Skuamöz hücreli karsinom/Squamous cell carcinoma    27
Spongiotik dermatitler/Spongiotic dermatitis    93
Stria distensa/Striae distensae    78
Suçiçeği aşısı/Varicella vaccination    65
Tanı/Diagnosis    1
Tedavi/Treatment    59,137,152
Telojen effluvium/Telogen effluvium    19
Tiroidit/Thyroiditis    9
Trikoskopi/Trichoscopy    19
Tutum/Attitude    105
Tzanck yayma/Tzanck smear    93
Unilateral/Unilateral    157
Uyku kalitesi/Sleep quality    110
Ülserasyon/Ulceration    122
Varisella zoster virüs/Varicella zoster virüs    65
Viral hastalıklar/Viral diseases    157
Virüs/Virus    33
Yaşam kalitesi/Life quality    100,110
Yönetim/Management    70
Yöntemler/Modalities    137
Yurtdışı araştırma/Research abroad    126

Anasayfa Arşiv Arama Menü