YENİ YAYINLAR

Turk J Dermatol 2016; 10: 171-171
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Pruritus

EDİTÖR YORUMU

Dermatolojik ve dermatolojik olmayan hastalıklara bağlı olarak gelişebilen akut ve kronik pruritus tüm dermatologlar için önemli bir problemdir. Hastalar için ise dayanılması son derece güç bir sorundur. Bu kitapta 56 bölüm, her konunun uzmanı tarafından hazırlanarak sunulmuştur. Pruritusun patogenezi ve hastalıklara göre tedavisi ve genel tedavi yöntemleri ayrı bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü