DERMATOLOJİK İNCİLER

Turk J Dermatol 2016; 10: 164-164
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Dermatoskopide Kırılan ve Kıvrılan Saçlar

Dermatoskopi deri lezyonlarının ayırıcı tanısında ve takibinde kullanılan non-invaziv in vivo bir yöntemdir. İlk olarak pigmente lezyonların ayrımında kullanılan bu yöntem sonraki yıllarda, pigmente olmayan tümörler, kollajen doku, tırnak, saç, enflamatuvar ve enfeksiyöz hastalıkların ayrımında kullanılmıştır (1). Çocukluk çağında en sık görülen fungal enfeksiyon olan tinea kapitiste de bazı dermatoskopik bulgular gözlenir (Resim 1a). Dermatofitler saça adezyon gösterdiklerinde çeşitli enzimler salgılarlar. İnvazyonu sağlayan bu enzimler saçta kırılma ve kıvrılmalara neden olur. Dermatoskopik olarak saçlar “c” harfine benzeyebilir (virgül saç), zigzag şeklinde görülebilir, tirbuşon şeklinde kıvrımlı hal alabilir ve kıl gövdesi boyunca enine bantlar (mors alfabesi) tespit edilebilir (Resim 1b-d) (2). Ancak hastalığın kesin tanısı için etkenin gösterilmesi gerekir. Dermatofitik enfeksiyonlarda en sık kullanılan tanı yöntemi potasyum hidroksit incelemelerdir (Resim 1e). Bu incelemelerde hifaların görülmesini kolaylaştırmak için potasyum hidroksite metilen mavisi veya Calcofluor beyazı eklenebilir. Metilen mavisi ile boyanan preparatlar ışık mikroskobunda incelenebilirken, Calcofluor beyazı için immünofloresan mikroskop gerekir (Resim 1f).

Kaynaklar

1.    Lallas A, Giacomel J, Argenziano G, et al. Dermoscopy in general dermatology: practical tips for the clinician Br J Dermatol. 2014;170:514-26.
2.    Ekiz O, Sen BB, Rifaioğlu EN, et al. Trichoscopy in paediatric patients with tinea capitis: a useful method to differentiate from alopecia areata. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28:1255-8.

Anasayfa Arşiv Arama Menü