ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2016; 10: 152-156
Makale Geliş Tarihi: 17.10.2016
Makale Kabul Tarihi: 28.10.2016
*

Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kahramanmaraş, Turkey

**

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Antalya, Turkey

Oral Liken Planusun Tedavisinde Pimekrolimusun Etkinliği

Amaç: Oral liken planus (OLP) deri ve mukozaları özellikle de oral mukozayı tutan, etiyolojisi bilinmeyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. OLP tedavisi için birkaç terapötik ajan araştırılmıştır. OLP’nin tedavisinde kullanılan bütün ajanlar palyatif etkilidir. OLP’nin geleneksel tedavisinde potent topikal steroidler kullanılır. Steroidlerin yan etkileri veya steroide direnç ile karşılaşılabileceğinden alternatif tedaviler gerekli olabilir. Bu çalışmada topikal pimekrolimusun OLP’nin tedavisindeki etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmek amaçlandı.
Yöntemler: OLP’li 17 hasta çalışmaya alındı. Topikal pimekrolimus %1 krem etkilenmiş bölgelere günde 2 kez uygulandı. Hastalar 3-6 ay süreyle aylık olarak takip edildi. Her kontrolde lezyonların fotoğrafı çekilerek ülserasyon, eritem ve ağ yapısı gibi özellikleri değerlendirildi.
Bulgular: Biz OLP’nin tedavisinde topikal %1 pimekrolimusu etkili bulduk. Çalışmaya alınan iki hasta bulantı hissi ve lokal irritasyon gibi yan etkiler nedeni ile tedavi protokolünü tamamlayamadı.
Sonuç: Topikal pimekrolimus, steroid ile ilişkili yan etkileri olan hastalarda veya steroide dirençli OLP’nin tedavisinde ikinci seçenek olarak düşünülebilir. Ancak etkinliği tam olarak değerlendirebilmek için OLP’nin geleneksel tedavisi olan topikal steroid ile topikal pimekrolimusun karşılaştırmalı, randomize, kontrollü çalışmaları yapılmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü