2015-3-9-1
2015 9 Mart (3) 1
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0)

Sürekli Eğitim

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 1-7)

Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11)

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17)

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)

Derleme

Epidermal Kök Hücreler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 23-27)

Olgu Sunumu

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare

(Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30)

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)

Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39)

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)

Uzman Görüşü

Dermatoloji Pratiğinde Reflektans Konfokal Mikroskop Kullanımı

(Turk J Dermatol 2015; 9: 45-52)

Editöre Mektup

Penis Derisinde Human Papillom Virüs Tip 58’in Sebep Olduğu Skuamöz Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2015; 9: 53-55)

Etkinlikler ve İzlenimler

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 56-59)

Dermatoloji Tarihi

Sanal Türk Dermatoloji Müzesi Arşivi Nasıl Gelişti?

(Turk J Dermatol 2015; 9: 60-62)

Yeni Yayınlar

Challenging Cases in Dermatology

(Turk J Dermatol 2015; 9: 63-64)
Anasayfa Arşiv Arama Menü