2014-12-8-4
2014 8 Aralık (12) 4
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0)

Ana Konu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196)

Özgün Araştırma

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)

Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209)

Erkeklerde Androgenetik Alopesi Tedavisinde Topikal Saw Palmetto ve Trichogen Veg Kompleksinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 210-215)

Derleme

Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222)

Kronik Ürtiker Patogenezi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 223-226)

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)

Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz

(Turk J Dermatol 2014; 8: 236-239)

Düşük Doz Asitretinle Tedavi Edilen Liken Amiloidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 240-243)

Editöre Mektup

Tatuaj Komplikasyonu Olarak Koebner Fenomeni; Psoriasis Tanılı Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 244-245)

Epilatör Kullanımı Sonrası Gelişen Yaygın Stafilokokkus Folliküliti

(Turk J Dermatol 2014; 8: 246-247)

Uzman Görüşü

Kozmetolojide Toksisite Sorunu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 248-251)

Literatür Seçmeleri

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 252-254)

Yeni Yayınlar

Neonatal and Infant Dermatology, 3rd Edition

(Turk J Dermatol 2014; 8: 255-255)

Etkinlikler ve İzlenimler

5. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Anıları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 256-258)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(Turk J Dermatol 2014; 8: -)

2014 Konu Dizini

(Turk J Dermatol 2014; 8: -)

2014 Yazar Dizini

(Turk J Dermatol 2014; 8: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü