2009-3-3-1
2009 3 Mart (3) 1
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Orijinal Araştırma

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4)

Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü

(Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8)

Derleme

Hidradenitis Süpürativa

(Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12)

Olgu Sunumu

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant

(Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15)

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18)

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster

(Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21)

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24)

Çeşitli

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)
Anasayfa Arşiv Arama Menü