2008-12-2-4
2008 2 Aralık (12) 4
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Orijinal Araştırma

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102)

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği

(Turk J Dermatol 2008; 2: 107-110)

Melanom Otomatik Teşhisi İçin Dermoskopik Görüntülerden Bir Görüntü İşleme Sistemi Geliştirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 111-115)

Derleme

Psikojenik Pruritus

(Turk J Dermatol 2008; 2: 116-120)

Olgu Sunumu

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124)

İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon

(Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128)

Editöre Mektup

Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 129-130)

İnfantil Eozinofilik Püstüler Folikülit

(Turk J Dermatol 2008; 2: 131-132)

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134)

Çeşitli

Türk Dermatoloji Derneği Asistan Temsilciliği Çalışmaları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 135-136)

Türk Dermatoloji Derneği Bursları ile Yurt Dışına Giden Üyelerimizin Görüşleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 137-138)

1. Dermatoloji Kış Okulu'nun Ardından

(Turk J Dermatol 2008; 2: 139-141)

2008 Yazar Dizini

(Turk J Dermatol 2008; 2: 142-142)

2008 Konu Dizini

(Turk J Dermatol 2008; 2: 143-143)

2008 Hakem Dizini

(Turk J Dermatol 2008; 2: 144-144)
Anasayfa Arşiv Arama Menü