2012-9-6-3
2012 6 Eylül (9) 3
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Ana Konu

Sarkoidoz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86)

Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Derleme

Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101)

Olgu Sunumu

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Elektrotermal Yüzük Yanığı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 106-107)

Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş

(Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110)

Bir Sıcak Ayak Sendromu Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 111-113)

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116)

Editöre Mektup

Menopoz Dönemi Dışındaki Kadınlardaki Telogen Alopeside Serum Ferritin, Vit B12 ve Folat Düzeyleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 117-118)

Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?

(Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122)

Dermatoloji Eğitimi

Avrupa'da Dermatoveneroloji Eğitimi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 123-126)

Gündem

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2012- Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 127-128)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 129-130)

Yeni Kitaplar

(Turk J Dermatol 2012; 6: 131-131)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 132-133)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 134-135)

Kaybettiklerimiz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 136-136)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 137-137)
Anasayfa Arşiv Arama Menü