2012-12-6-4
2012 6 Aralık (12) 4
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2012; 6: 0-0)

Ana Konu

Akne

(Turk J Dermatol 2012; 6: 138-149)

Özgün Araştırma

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157)

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

(Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161)

Derleme

Hedgehog

(Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167)

Epidermal Büyüme Faktör Reseptör İnhibitörleri ve Dermatolojik Yan Etkiler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 168-174)

Olgu Sunumu

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177)

Editöre Mektup

Setrizine Yanıt Veren Bir Eozinofilik Selülit Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 178-179)

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2012

(Turk J Dermatol 2012; 6: 180-180)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 181-182)

Yeni Kitaplar

(Turk J Dermatol 2012; 6: 183-183)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 184-186)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 187-193)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 194-194)
Anasayfa Arşiv Arama Menü