2013-3-7-1
2013 7 Mart (3) 1
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0)

Ana Konu

Tinea Kapitis

(Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8)

Özgün Araştırma

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12)

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17)

Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü

(Turk J Dermatol 2013; 7: 18-22)

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Derleme

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 28-31)

Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)

Dowling-Degos Hastalığı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37)

Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği

(Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40)

Uzman Görüşü

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 41-45)

Çeşitli

Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 46-48)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 48-50)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 51-51)

Prof. Dr. Türkan Saylan; Oğlu ve Öğrencisinin Gözünden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 52-56)

Anı Belgeleriyle Prof. Dr. Türkan Saylan

(Turk J Dermatol 2013; 7: 55-56)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 57-59)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 60-60)
Anasayfa Arşiv Arama Menü