2013-9-7-3
2013 7 Eylül (9) 3
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Ana Konu

Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 121-129)

Orijinal Araştırma

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132)

King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni

(Turk J Dermatol 2013; 7: 133-141)

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)

Derleme

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154)

Olgu Sunumu

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157)

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)

Yaygın Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 161-163)

Editöre Mektup

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)

Nadir Görülen Bir Fotodermatoz: Hidroa Vaksiniforme

(Turk J Dermatol 2013; 7: 166-167)

Çeşitli

Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 168-169)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 170-171)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 172-172)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 173-175)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 176-177)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 178-178)
Anasayfa Arşiv Arama Menü