2013-12-7-4
2013 7 Aralık (12) 4
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0)

Ana Konu

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 179-184)

Orijinal Araştırma

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191)

Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?

(Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195)

Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200)

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)

Derleme

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Uzman Görüşü

Atopik Dermatitte Deri Testlerinin Yeri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 236-241)

Olgu Sunumu

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Birt Hogg Dubé Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 245-247)

Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251)

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)

Editöre Mektup

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)

Çeşitli

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 259-260)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 261-261)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 262-266)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 267-267)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 268-268)
Anasayfa Arşiv Arama Menü