2014-3-8-1
2014 8 Mart (3) 1
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Ana Konu

Primer Psikokütan Hastalıklar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 1-6)

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11)

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22)

Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler

(Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28)

Derleme

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü

(Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34)

Yeni Tanımlanmış Bir T Hücre Alt Tipi: Th22 ve Cilt Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 35-38)

Olgu Sunumu

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)

Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50)

Editöre Mektup

Dissemine Jüvenil Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 51-52)

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)

Uzman Görüşü

Uzmanlık Eğitiminde Akademik Danışmanlık

(Turk J Dermatol 2014; 8: 56-61)

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 62-63)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 64-64)

Nanotechnology in Dermatology

(Turk J Dermatol 2014; 8: 66-66)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2014; 8: 67-68)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2014; 8: 69-71)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2014; 8: 72-73)
Anasayfa Arşiv Arama Menü