2014-9-8-3
2014 8 Eylül (9) 3
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0)

Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)

Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150)

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

Derleme

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160)

Olgu Sunumu

Hızma ile İlişkili Piyojenik Granülom Benzeri Burun Papülü

(Turk J Dermatol 2014; 8: 161-163)

Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Gelişen Bir Lokalize Hipertrikoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 164-165)

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172)

Editöre Mektup

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)

Nevoid Akantozis Nigrikans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 176-177)

Uzman Görüşü

Ürtikerli Hastaya Yaklaşım

(Turk J Dermatol 2014; 8: 178-182)

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 183-184)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 185-187)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 188-188)

Çukurova’da “10 Dermatoloji Günü”

(Turk J Dermatol 2014; 8: 189-190)
Anasayfa Arşiv Arama Menü