Cilt 4, Sayı 3

Eylül 2010
(1) Orijinal Makale, (1) Derleme, (5) Olgu Sunumu, (1) Çesitli

Orijinal Makale

Çocukluk Çagi Alopesi Areata Hastalarinin Klinik Özellikleri ve Seyri
 • Müge Güler Özden
 • Nilgün Er Bayramoglu
 • Fatma Aydin
 • Nilgün Sentürk
 • Tayyar Cantürk
 • Ahmet Yasar Turanli
Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65 DOI: 10.5152/tdd.2010.08

Derleme

Tele Dermatoloji Uygulamalarinda Sayisal Fotograflama
 • Engin Senel
 • Mete Baba
Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70 DOI: 10.5152/tdd.2010.09

Olgu Sunumu

Primer Çomak Parmagin Eslik Ettigi Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu
 • Ahu Yorulmaz
 • Fadime Yanar Kilinç
 • Selma Emre
 • Huban Sibel Orhun Yavuz
Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2010.10
Hemodiyaliz Hastasinda Gelisen Porfirya Kutanea Tarda
 • Aysegül Güney
 • Aysin Köktürk
 • Ayse Polat
Turk J Dermatol 2010; 4: 75-77 DOI: 10.5152/tdd.2010.11
Hobnail Hemanjiyomlu Olgu
 • Ruken Alp
 • Aysin Köktürk
 • Iclal Gürses
Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80 DOI: 10.5152/tdd.2010.12
Itrakonazole Yanit Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu
 • Aysun Sikar Aktürk
 • Nursad Çiftçi Aslan
 • Rebiay Kiran
 • Kürsat Demir Yildiz
Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83 DOI: 10.5152/tdd.2010.13
Asitretin Tedavisi Sonrasinda Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu
 • F. Sule Afsar
 • Ragip Ortaç
 • Gülden Diniz
Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87 DOI: 10.5152/tdd.2010.14

Çesitli

Taniniz Nedir?
 • Sevgi Kulakli
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
Turk J Dermatol 2010; 4: 88-90 DOI: 10.5152/tdd.2010.15